İstiklal Cad. Bekar Sk. No. 7/1 - 80080 Beyoğlu-İSTANBUL Tel :+90 212 252 74 16 - Fax +90 212 252 74 17

YUP  Oynuyorum Öğreniyorum Eğitim Setleri

Daha başarılı ve topluma katkı getirecek bireyler yetiştirmek için eğitime mümkün olduğunca erken başlanması ve çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmekte yardımcı olunması gerekmektedir.

Dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi çocuklarımızın günümüzde karşılaştıkları sorunlara doğru yanıtlar vermek gerekiyor.

C. Hayati Önel tarafından kurulan ÖNEL Yayıncılık olarak oyunla eğitim setlerimiz YUP (Yap-Uygula-Pekiştir) 2 ile 13 yaş arası çocuklarımızı etkin kılan, kavrama, algılama ve dikkat geliştirmeyi sağlayan yayınlardan oluşuyor.

Çocuklarımızın oynayarak dikkat yoğunlaştırma zorluklarını aşmalarına yardımcı olan YUP Eğitim Sistemi 50’yi aşkın ülkede ve 19 dilde kullanılmaktadır. Alman Westermann yayınevi lisanslı ürünümüz bazı kurumlar tarafından IQ testi olarak kullanılan bir yöntem.

YUP Dikkat ve Zekâ Oyunları, 7 eğitim seti halinde 80 farklı kitapçık, 3 değişik kontrol panelleri ile eğitim bilimin geldiği en son noktadadır.

YUP sistemi her zaman bir kontrol kutusundan ve birçok alıştırma kitapçığından oluşur. YUP’un amacı ise en önemli çocuksal gelişim yeteneklerini konsantrasyon ve dikkat oyunları ile güçlendirmek ve teşvik etmektir.


Görsel algılama - gözlemleme, karşılaştırma, tanıma, görsel ayrım, formlar, renkler ve büyüklükler

Konsantrasyon – Dikkatin alıştırmalara odaklanması, hatırlama yeteneği, konsantrasyon gücünün geliştirilmesi

Eleştirel Düşünme – birleştirme, bağlama, sıralamayı tanıma, sınıflandırma kombine etme, oryantasyon, mantıksal düşünce, mekansal düşünce gücü

Dil ve genel kültürün geliştirilmesi – Kullanılan güncel eşyaların, cihazların, uğraşlar, hayvanlar ve çevrenin tanımlanması 

YUP Dikkat Yoğunlaştırma ve Zekâ Geliştirme setleri Dikkat Oyunları, Zekâ Oyunları, Konsantrasyon Oyunları, Etkinlik Çalışması, Düşünme Oyunları, Mantık Oyunları, Ev Etkinlikleri, Ve Oynayarak Öğrenmeyi bir arada sunar.

bambinoYUP, miniYUP , YUP ve YUP İngilizce serilerimiz ile çocuğumuz kavrama, algılama ve gözleme yeteneklerini geliştirir. Ayrıca dikkati yoğunlaştırabilme ve geliştirme yeteneğini ve bireysel çalışma gücünü artırabilir. Kontrol kutulu otokontrol sistemiyle kendi başarısını ölçebilir ve eğlenerek öğrenme ve çalışma zevkini kazanır. Kontrol Kutulu çalışma ile hassas hareket yeteneğinin güçlendirebilir, el, göz ve beyin koordinasyonu nu sağlayıp konsantrasyonunu geliştirebilir. YUP Eğitim sistemi yaratılıcığı teşvik eder ve cocuğumuzu bilimsel kurallarla sistemli çalışmaya yönlendirir.